Szkolenia | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Termin Cena Miejsce  Formularz zgłoszeniowy 

16-17
i 23-24.04.2020

promocja do 31 marca 1480 zł netto / 1820,40 zł brutto Gdańsk, Olivia Business Centre pdf

godz.

9:00 - 15:00

cena po 31 marca 1850 zł netto / 2275,50 zł brutto XII piętro  ZGŁASZAM SIĘ 

Kontakt   tel. 58 32 33 113    e-mail: szkolenia@arp.gda.pl 

 

Czterodniowy kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program obejmuje 32 godziny szkoleniowe i został opracowany przez ekspertów w ujęciu teoretycznym, prawnym i praktycznym. 


Kurs potwierdzony jest zaświadczeniem zgodnym ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Kurs Inspektora ODO został przygotowany dla osób, które będą pełnić funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, a także dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji oraz osób upoważnionych do przetwarzania danych. 


Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną.


Udział w kursie to: 

• zwiększenie szansy zatrudnienia w charakterze Inspektora Ochrony Danych,

• pewność zdobycia wiedzy od ekspertów specjalizujących się w tematyce ochrony danych osobowych, 

• zdobycie kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadań w obszarze ochrony danych osobowych. 


Ramowy program kursu

Dzień I 

1. Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych w świetle RODO

2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  

4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 

5. Prawa osób, których dane dotyczą    

6. Obowiązki Administratora Danych Osobowych 

7. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania – umowa powierzenia z dostawcami usług

8. Inspektor Ochrony Danych (IOD) – wymogi i zadania w organizacji

9. Nowa ustawa o ochronie danych – wybrane zagadnienia prawne

10. Metodologia wdrożenia RODO – działania wdrożeniowe w organizacji

 

Dzień II

11. Czym jest system zarządzana ochroną danych osobowych

12. Rola i status inspektora ochrony danych osobowych

13. Zapoznanie się ze studium przypadku

14. Identyfikacja ról w procesie przetwarzania danych osobowych

15. Przypomnienie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

16. Omówienie definicji procesu przetwarzania danych osobowych i czynności przetwarzania danych osobowych. Identyfikacja w studium przypadku

17. Identyfikacja procesów i czynności przetwarzania w przygotowanym studium przypadku

18. Wskazanie podstaw prawnych przetwarzania danych w czynnościach ze studium przypadku oraz ustalenie okresów przetwarzania danych osobowych

19. Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania dla podmiotu ze studium przypadku

20. Ocena zgodności przetwarzania na podstawie uzupełnionego rejestru czynności przetwarzania – pierwszy audyt zgodności z RODO

21. Przygotowanie klauzul informacyjnych z art. 13 i 14 RODO dla studium przypadku

22. Kanały wykonywania obowiązku informacyjnego i dostosowanie do nich sposobu przekazywania informacji

23. Przygotowanie treści zgód na przetwarzanie danych osobowych i sposoby ich pobierania odpowiednio do zidentyfikowanych czynności przetwarzania realizowanych za zgodą w studium przypadku

 

Dzień III

24. Podejście oparte na ryzyku – Risk Based Approach w RODO

25. Przedstawienie metodologii oceny ryzyka zgodnej z RODO

26. Identyfikacja zasobów w studium przypadku z podziałem na kategorie

27. Z czym związane jest ryzyko

28. Określenie ryzyka naruszenia praw i wolności osób przy zasobach

29. Określenie zagrożeń dla zasobów

30. Ocena ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych

31. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych

32. Rola inspektora ochrony danych w procesie oceny skutków

33. Ocena ryzyka jako proces ciągły

34. Ocena skutków przy projektowaniu nowych rozwiązań – element  obowiązku ochrony w fazie projektowania

35. Dokumentowanie działań

36. Postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych

37. Rejestr naruszeń i obowiązki notyfikacji urzędu – problemy praktyczne

38. Ocena ryzyka przy wystąpieniu naruszenia

39. Przykład – wypełniamy zgłoszenie o naruszeniu ochrony danych osobowych

40. Kto wysyła zgłoszenie – teoria i praktyka, ryzyka dla inspektorów ochrony danych

 

Dzień IV

41. Wykonywanie i dokumentacja obsługi żądań osób, których dane dotyczą w zakresie ich praw

42. Wykonanie zadań audytowych

43. Współpraca z dostawcami

44. Rola systemu informatycznego w procesach przetwarzania danych osobowych

45. Uprawnienia w systemie, a upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

46. Audyt obszaru IT – kluczowe obszary

47. Analiza przebiegu incydentu w obszarze IT na przykładach (omówienie – praca z grupą)

48. TEST WIEDZY


Terminy i miejsce kursu:

16-17 oraz 23-24 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00-15.00

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, budynek SIX, XII piętro


Cena:

- 1480 zł netto (+23% VAT)/1820,40 zł brutto - cena promocyjna* do 31 marca 2020 r. 

- 1850 zł netto (+23% VAT)/2275,50 zł brutto - cena po 31 marca 2020 r.

*decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego 
 


Cena kursu obejmuje: materiały dydaktyczne, wzory dokumentów, imienny certyfikat zgodny

z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przerwy kawowe i lunche. 

Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT


Prowadzące:

MEC. AGNIESZKA BYTOF - RADCA PRAWNY - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo. Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Bytof z siedzibą w Gdańsku będącej członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Odbyła aplikację radcowską i po złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod nr wpisu GD/GD/2641. Ekspert Zespołu Ekspertów Centrum Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dziedzinie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa pracy i ochrony danych osobowych, a także alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów (Alternative Dispute Resolution – ADR) tj. mediacji i arbitrażu. Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzonego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza we współpracy z Pracodawcami Pomorza w sprawach gospodarczych. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, grup kapitałowych oraz w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej. Przeprowadza audyty prawne przedsiębiorstw oraz tworzy i wdraża procedury w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). Wykładowca dedykowanych seminariów prawnych dla biznesu. Autor publikacji eksperckich z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Monika Gierada-Sołtysek – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista ds. ochrony danych osobowych. Od 2009 roku zawodowo związana z tematyką bezpieczeństwa informacji. W roku 2018 z powodzeniem nadzorowała wdrożenie RODO w jednej z największych w Polsce grup kapitałowych z branży windykacyjnej, jak również odpowiadała za wdrożenie RODO w podmiotach z branży medycznej i produkcyjnej.  Pasjonat tematu prawa ochrony danych osobowych, uczestnik i prelegent konferencji specjalistycznych.

drukuj (Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

wstecz

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Sekcja Edukacji Regionalnej

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 143
tel. +48 58 32 33 113
faks +48 58 32 33 200

szkolenia@arp.gda.pl

poniedziałek-piątek
800-1600

Jak do nas trafić?

[obiekt mapy]

 

 


 

  • Logotypy rejestów firm szkoleniowych
  • logotyp drugi szkoleniowy