Szkolenia | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w organizacji - czym jest kontrola RODO i jak się do niej przygotować?

Termin Cena Miejsce

Formularz zgłoszeniowy 

      PDF
28.02.2020 399,00 zł netto / 490,77 zł brutto Olivia Business Centre bud. Olivia Six  
godz. 10:00 - 14:00   Agencja Rozwoju Pomorza p. XII  ZGŁASZAM SIĘ 

Kontakt tel. 58 32 33 113    e-mailszkolenia@arp.gda.pl 

 

Trwają kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przepisy RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przyznają bowiem Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Należy podkreślić, że obowiązujące regulacje prawne przyznają niezwykle szerokie kompetencje Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych zarówno w trakcie trwania postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, jak i przeprowadzanych kontroli. Istotną kwestią jest zatem odpowiednie przygotowanie organizacji na taką ewentualność.


Dzięki temu szkoleniu będzie Państwo między innymi mieli świadomość jak może wyglądać kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jakich informacji i dokumentów mogą żądać kontrolerzy oraz jakie działania możecie Państwo podjąć i z jakich uprawnień skorzystać.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom kadry zarządzającej (managerom), pracownikom działów kadr i płac (HR), inspektorom ochrony danych oraz pozostałym osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w organizacji.


Zakres tematyczny:

 • Zasada rozliczalności w świetle RODO;
 • Prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych – wykaz dokumentów RODO w organizacji;
 • Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Kontrolujący – status i prawa;
 • Udział Policji w kontroli;
 • Przesłuchanie pracownika kontrolowanego;
 • Protokół kontroli – forma, elementy, zastrzeżenia;
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych – administracyjna, cywilna i karna;
 • Administracyjne kary pieniężne i katalog środków (uprawnień) naprawczych przewidzianych w RODO  - kryteria jakimi kieruje się  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy wymierzaniu wysokości kary;
 • Przygotowanie organizacji do kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  - krok po kroku.

PROWADZĄCA:   

MEC. AGNIESZKA BYTOF  - RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo. Odbyła aplikację radcowską i po złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod nr wpisu GD/GD/2641. Założyciel Kancelarii Prawnej z siedzibą w Gdańsku będącej członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ekspert Zespołu Ekspertów Centrum Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dziedzinie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa pracy i ochrony danych osobowych, a także alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów (Alternative Dispute Resolution – ADR) tj. mediacji i arbitrażu. Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzonego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza we współpracy z Pracodawcami Pomorza w sprawach gospodarczych. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, grup kapitałowych oraz w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej. Przeprowadza audyty prawne przedsiębiorstw oraz tworzy i wdraża procedury w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). Wykładowca uczelni wyższych. Prelegent dedykowanych seminariów prawnych dla biznesu. Autor wypowiedzi medialnych oraz publikacji eksperckich z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

wstecz

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Sekcja Edukacji Regionalnej

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 143
tel. +48 58 32 33 113
faks +48 58 32 33 200

szkolenia@arp.gda.pl

poniedziałek-piątek
800-1600

Jak do nas trafić?

[obiekt mapy]

 

 


 

 • Logotypy rejestów firm szkoleniowych