Szkolenia | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Praktyczne podejście do wdrożenia RODO w firmie. Intensywne warsztaty w oparciu o dokumentację RODO

Termin Cena  Miejsce  Formularz zgłoszeniowy 
     
20-21.08.2019 cena 1090 zł netto Gdańsk, Olivia 
Business Centre 
pdf
       
      ZGŁASZAM SIĘ

Kontakt   tel. 58 32 33 113    e-mail: szkolenia@arp.gda.pl


 

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat ochrony i zarządzania danymi osobowymi w kontekście nadchodzących zmian prawnych w ramach unijnej reformy. Na przykładzie przedsiębiorstwa (case study) uczestnicy będą poznawać zasady i wymagania wynikające z RODO i nauczą się wdrażać je w swoich firmach pracując na konkretnych dokumentach, które będą wykorzystywane w Państwa firmach.


Warsztaty to szansa dla przedsiębiorstw, które nie przystosowały jeszcze swojej działalności do reguł, norm i zobowiązań określonych w rozporządzeniu ogólnym. 

Wdrożenie RODO wymaga odpowiedniej wiedzy prawnej i znajomości rozwiązań praktycznych z zakresu bezpieczeństwa informacji. Unikatowość warsztatów polega na  kompleksowym przygotowaniu osób odpowiedzialnych za wdrożenie RODO do skutecznej realizacji tego zadania.


Program szkolenia opiera się przede wszystkim na praktyce. Uczestnicy poznają wymagania RODO na podstawie studium przypadku: ich zadaniem jest przeprowadzenie wdrożenia dla przykładowego przedsiębiorstwa pod kierunkiem trenera. Część ćwiczeń jest wykonywana w podgrupach.


Zakres tematyczny:

 1. Przedstawienie i omówienie studium przypadku.
 2. Definicja danych osobowych, przetwarzania danych osobowych, procesu przetwarzania danych osobowych, operacji przetwarzania danych osobowych i ich identyfikacja na przykładzie.
 3. Ustalenie zakresów obowiązywania prawa ochrony danych osobowych dla przykładowego przedsiębiorstwa.
 4. Role i odpowiedzialność w organizacji bezpieczeństwa danych osobowych – administrator danych osobowych, inspektor ochrony danych, kadra zarządzająca, specjaliści. Zgłoszenie inspektora do rejestru prowadzonego przez urząd ochrony danych osobowych.
 5. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych (z art. 6 RODO) – wskazanie podstaw dla firmy ze studium przypadku i omówienie pozostałych możliwości.
 6. Rozliczalność - podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem i przejrzystość, merytoryczna poprawność, celowość, minimalizacja, ograniczenie w czasie, bezpieczeństwo oraz privacy by design i privacy by default) – praca na przykładzie.
 7. Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania na podstawie studium przypadku, z wykorzystaniem przygotowanych wzorów.
 8. Przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków z wykorzystaniem wzorów formularzy dla przykładowej firmy.
 9. Możliwe sposoby postępowania z ryzykiem - wybór zabezpieczeń na podstawie analizy ryzyka dla firmy ze studium przypadku.
 10. Współpraca z dostawcami elementem zapewniania bezpieczeństwa – nowa treść umowy powierzenia i arkusze kontrolne.
 11. Przygotowanie klauzul informacyjnych i zgody oraz wybór sposobów przekazywania tych informacji.
 12. Realizacja praw osób, których dane dotyczą –  omówienie, tryb i wybór sposobów realizacji dla studium przypadku.
 13. Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych na przykładach. Wymagania dla procedur.
 14. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych – procedury kontrolne.

Uczestnicy mają do dyspozycji przygotowany materiał teoretyczny, na którym bazują wykonując szereg zadań praktycznych przy wykorzystaniu gotowych narzędzi:

 • arkusze pytań kontrolnych,
 • arkusz analizy ryzyka i oceny skutków,
 • wzór rejestru czynności przetwarzania,
 • wzory klauzul
 • zarys procedury zarządzania naruszeniami
 • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • materiały teoretyczne

Każda z osób, biorąca udział w warsztatach otrzyma CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.


Termin i miejsce :

20-21 sierpnia 2019 roku (9:00 – 15:00)
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Olivia Business Centre,
Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk,
budynek Olivia Six, 12 piętro


Cena:

 • 890 zł netto (+23% VAT) – cena promocyjna* obowiązująca do 9 sierpnia 2019 r.
 • 1090 zł netto (+23% VAT) – cena obowiązująca po 9 sierpnia 2019 r.

* decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego 

Cena warsztatów obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, przerwy kawowe  oraz przerwy na lunch. Dla płacących za warsztaty co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.


Prowadząca:

Monika Gierada-Sołtysek – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista ds. ochrony danych osobowych. Od 2009 roku zawodowo związana z tematyką bezpieczeństwa informacji. W roku 2018 z powodzeniem nadzorowała wdrożenie RODO w jednej z największych w Polsce grup kapitałowych z branży windykacyjnej, jak również odpowiadała za wdrożenie RODO w podmiotach z branży medycznej i produkcyjnej.  Pasjonat tematu prawa ochrony danych osobowych, uczestnik i prelegent konferencji specjalistycznych.

drukuj (Praktyczne podejście do wdrożenia RODO w firmie. Intensywne warsztaty w oparciu o dokumentację RODO)

wstecz

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Sekcja Edukacji Regionalnej

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 143
tel. +48 58 32 33 113
faks +48 58 32 33 200

szkolenia@arp.gda.pl

poniedziałek-piątek
800-1600

Jak do nas trafić?

[obiekt mapy]

 

 


 

 • Logotypy rejestów firm szkoleniowych
 • logotyp drugi szkoleniowy