Zapytaj o ofertę

Zapraszamy do kontaktu

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Sekcja Edukacji Regionalnej

szkolenia@arp.gda.pl

Marek Choromański
tel. 48 58 32 33 138
marek.choromanski@arp.gda.pl 

Karolina Kwiatkowska
tel. +48 58 32 33 113
karolina.kwiatkowska@arp.gda.pl

Marta Grzyb 
tel. +48 58 32 33 211
marta.grzyb@arp.gda.pl


Zapytaj o ofertę szkoleniową

Zadaj pytanie

*
 

Dane kontaktowe

 
 
*
 
 
*
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A., z siedzibą Al. Grunwaldzka 472 D, 80 - 309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530. Pozostałe dane kontaktowe Administratora to adres e-mail: szkolenia@arp.gda.pl; tel. +48 58 32 33 211; 
2)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: rodo@arp.gda.pl;
3)    Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu:

  • realizacji usługi szkolenia/konferencji/wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do jej wykonania);
  • kontaktu, współpracy podczas realizacji usługi szkolenia/konferencji/wydarzenia; wystawienia certyfikatów i zaświadczeń; przesyłania materiałów szkoleniowych; ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora);
  • rozliczeń finansowo – księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów finansowych, podatkowych);
  • prowadzenia działań marketingowych, w tym z wykorzystywaniem telefonu lub adresu e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. udzielonej zgody);

4)   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecano usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne oraz realizującym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj. 5 lat; lub w zakresie udzielonej zgody do momentu cofnięcia zgody (na adres e-mail: szkolenia@arp.gda.pl); Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  
6)   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;
7)  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8)  Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w szkoleniu/konferencji/wydarzenia, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferowanych przez nas usług.

 
*

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji e-mailowo o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Wyrażam zgodę na informowanie telefonicznie o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.