Szkolenia | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rekrutacja i obsługa cudzoziemców w świetle aktualnych przepisów

Zapraszamy na szkolenie pt. "Rekrutacja i obsługa cudzoziemców w świetle aktualnych przepisów".

 

Celem szkolenia online jest poznanie aktualnej wiedzy potrzebnej do obsługi studentów cudzoziemców na uczelniach od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość w świetle najnowszych zmian w prawodawstwie, w tym ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 20 lipca 2018 r.


Termin: 10 lutego 2021, godz. 09:00-14:00 


Cena: 590,00 zł netto 

Cena netto = cena brutto (100% finansowanie szkolenia ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43. ust 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11.03.2004 od towarów i usług (Dz. U. 2017.1221 j.t.). Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, certyfikaty, materiały dydaktyczne.


Zgłaszam się online


Informacje organizacyjne: szkolenie online prowadzone jest poprzez platformę szkoleniową ClickMeeting. Po otrzymaniu od nas informacji z potwierdzeniem organizacji szkolenia, najpóźniej dzień przed planowanym terminem wydarzenia otrzymają Państwo link aktywacyjny do szkolenia. 

Dla komfortu pracy zalecamy korzystanie z komputerów stacjonarnych / laptopów oraz słuchawek. 


 

Szkolenie online kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziałów mających bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi w swojej codziennej pracy, w tym do pracowników działów współpracy z zagranicą, działów obsługi studenta (zagranicznego) oraz wszystkich pracowników, którzy mają lub będą mieć w swojej pracy do czynienia z obsługą studenta - cudzoziemca.


Program szkolenia online:

1. Ustawa 2.0 – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

• Nowe definicje

• Struktura i rady uczelni

• Finansowanie szkół wyższych

2. Cudzoziemcy

• Podstawowe pojęcia

• Podstawy podejmowania i odbywania studiów

• Kształcenie krótkoterminowe i długoterminowe

3. Podstawy prawne podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Polsce:

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów

• Ustawa o języku polskim, wraz z najnowszymi zmianami, oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy

• Wybrane zagadnienia ustawy o cudzoziemcach, najnowsze zmiany

• Ustawa o Karcie Polaka;

• Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

4. Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w Polsce

• Zasady rekrutacji i odbywania studiów

• Dyplomy i inne dokumenty związane z odbywaniem studiów

• Zasady płatności za studia

• Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe

5. Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o zmiany w sprawozdawczości i rekrutacji cudzoziemców:

• Zadania i obowiązki NAWA

• Zmiany w systemie POLon

• Uwierzytelnianie dokumentów


Prowadząca: 

Joanna Domagała  - przez ponad 9 lat pracowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w Dziale Współpracy
z Zagranicą, przez 3 lata jako Zastępca Kierownika. W ramach swoich obowiązków zajmowała się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową. Aktualnie kieruje projekt SUCTIA, w ramach którego zajmuje się umiędzynarodowieniem kadry akademickiej.

Obecnie studiuje na Europejskiej Akademii Dyplomacji. Od 2015 jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home. Od kilku lat prowadzi szkolenia
z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE).

Od 2017 roku koordynatorka Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Od 2019 roku jest Koordynatorek projektu SUCTIA dotyczące umiędzynarodowienia kadry akademickiej. Obecnie kończy pracę nad rozprawą doktorską.

wstecz

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Sekcja Edukacji Regionalnej

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 143
tel. +48 58 32 33 113
faks +48 58 32 33 200

szkolenia@arp.gda.pl

poniedziałek-piątek
800-1600

Jak do nas trafić?

[obiekt mapy]

 

 


 

  • Logotypy rejestów firm szkoleniowych
  • logotyp drugi szkoleniowy