Szkolenia | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Informacje ogólne

*

.

*w celu wybrania kilku tematów przytrzymaj klawisz Ctrl

 

2. Dane osoby zgłaszającej

*
 
*
 
*
 
*
 
 

3. Dane uczestnika (jeżeli są inne niż osoby zgłaszającej)

 
 
 
 

3.1 Dodaj kolejnych uczestników


Dodaj listę uczestników

Pobierz plik (word)

 

 

4. Dane do faktury firmy/ nabywcy

*
 
 
*
 
*
 
*
 
 
 

5. Jak dowiedział się Pan/ Pani o szkoleniu?

*
 
 
 
*

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty przelewem na minimum 2 dni przed terminem szkolenia na konto
mBank S.A. 55 11401065 0000 29284500 1001 w treści wpisując tytuł szkolenia.

7. Faktura elektroniczna

 
 1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie elektronicznej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 D, 80-309 Gdańsk.
 2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
 3. Faktury przesłane drogą elektroniczną zostaną przesłane na adres e-mail osoby zgłaszającej podany w formularzu.
 4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
 5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Zwolniony z VAT (pobierz i wypełnij oświadczenie)

 

Dla opłacających szkolenie/konferencję/wydarzenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje/wydarzenia zwolnione są z podatku VAT. Nabywców, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i podpisanie przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji OŚWIADCZENIA (pobierz plik) i przesłanie nie później niż 2 dni przed terminem szkolenia na adres szkolenia@arp.gda.pl. Oryginał oświadczenia prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu szkolenia/konferencji/wydarzenia do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Ochrona danych 
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 D, 80-309 Gdańsk. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji/wydarzenia, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji/wydarzenia, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: rodo@arp.gda.pl

Wyrażenie zgody

 
*
 1. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty przelewem na minimum 2 dni przed terminem szkolenia na konto mBank S.A. 55 11401065 0000 29284500 1001 w treści wpisując tytuł szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zobowiązuję się do przesłania jej w formie pisemnej na adres szkolenia@arp.gda.pl. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia pokryję całość kosztów szkolenia. Brak wpłaty za szkolenie nie jest uznawane na rezygnację.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych, przy całkowitym zwrocie wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 4. W przypadku oświadczenia o zwolnieniu z VAT prosimy oryginał dostarczyć najpóźniej w dniu szkolenia.
 
*

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu on-line przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D, jako administratora danych osobowych, w celach organizacyjnych (w tym marketingu bezpośrednio związanego z wybranym szkoleniem), zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji e-mailowo o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (w tym newslettera) z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Wyrażam zgodę na informowanie telefonicznie o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Wyrażenie zgody


Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Sekcja Edukacji Regionalnej

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 143
tel. +48 58 32 33 113
faks +48 58 32 33 200

szkolenia@arp.gda.pl

poniedziałek-piątek
800-1600

Jak do nas trafić?

[obiekt mapy]

 

 


 

 • Logotypy rejestów firm szkoleniowych
 • logotyp drugi szkoleniowy