Szkolenia | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Sygnaliści w organizacji – nowe obowiązki dla firm i podmiotów publicznych

Dyrektywa o ochronie sygnalistów przewiduje wiele nowych obowiązków dla organizacji. Wymaga bowiem od firm i instytucji publicznych wprowadzenia nowych praktyk polegających w szczególności na wdrożeniu kanałów umożliwiających w sposób anonimowy dokonywanie zgłoszeń naruszeń przez sygnalistów oraz na przyjęciu mechanizmów, które będą zapewniać takim osobom skuteczne środki ochrony przed działaniami odwetowymi.

Należy zauważyć, że dyrektywa o ochronie sygnalistów stanowi rewolucję, ustanawiając oraz sankcjonując w szerokim zakresie instytucję whistleblowingu. Jest ponadto wielkim wyzwaniem zarówno dla podmiotów prywatnych i publicznych, które będą musiały opracować i wdrożyć skuteczne procedury zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy Państwa na 5-godzinne szkolenie pt.: „Sygnaliści w organizacji - nowe obowiązki dla firm i podmiotów publicznych”. W ramach szkolenia omówione zostaną wymagania prawne nowej dyrektywy, a także praktyczne aspekty jej wdrożenia w organizacji.


Grupa docelowa: managerowie, pracownicy działów HR oraz inni pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie rozwiązań prawnych dotyczących ochrony sygnalistów


Termin: 20.05.2022 r.  (10:00 – 15:00)


Miejsce: Olivia Business Centre – Agencja Rozwoju Pomorza (12 piętro), al. Grunwaldzka 472D - Gdańsk


Zgłaszam się online


Zakres tematyczny:

W ramach szkolenia omówione zostaną między innymi:

  1. Podstawowe zagadnienia prawne z zakresu ochrony sygnalistów w organizacji;
  2. Kluczowe obowiązki prawne nałożone na organizacje wynikające z dyrektywy o sygnalistach;
  3. Działania, jakie powinna podjąć każda organizacja (firma/instytucja publiczna) celem wdrożenia dyrektywy o sygnalistach – praktyczne aspekty wdrożenia nowej dyrektywy w organizacji;
  4. Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń;
  5. Odpowiedzialność prawna władz spółek i innych podmiotów za brak wdrożenia przepisów o sygnalistach – możliwe sankcje w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych.

Każdy uczestnik otrzyma ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W SZKOLENIU oraz materiały dydaktyczne.


Kontakt: 

tel.: (58) 32 33 113/211

e-mail: szkolenia@arp.gda.pl

wstecz

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Sekcja Edukacji Regionalnej

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 143
tel. +48 58 32 33 113
faks +48 58 32 33 200

szkolenia@arp.gda.pl

poniedziałek-piątek
800-1600

Jak do nas trafić?

[obiekt mapy]

 

 


 

  • Logotypy rejestów firm szkoleniowych
  • logotyp drugi szkoleniowy