Kurs języka angielskiego dla branży Offshore

Kurs języka angielskiego dla branży Offshore

ZAPRASZAMY NA SPECJALISTYCZNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO OFFSHORE

Poznaj fachowe techniczne słownictwo, wzmocnij swoje kompetencje komunikacyjne i zadbaj o bezpieczeństwo swoje i współpracowników w branży Offshore.

Po ukończeniu naszego kursu otrzymasz certyfikat.

Polskie porty zostały wskazane jako porty instalacyjne dla Morskiej Energetyki Wiatrowej, a mniejsze porty położone na wybrzeżu służyć będą jako porty serwisowe, niezbędne do obsługi instalacji na morzu. Zakłada się, że pośrednio i bezpośrednio w związku z budową i obsługą MEW powstanie około 70 tys. miejsc pracy wymagających różnych kwalifikacji, a cechą wspólną miejsc pracy bezpośrednio związanych z budową, instalacją i serwisem turbin wiatrowych na morzu jest specyficzny język angielski tzw. Offshore English.

Kurs skierowany jest do:

 • Osób planujących rozpoczęcie pracy i karierę w branży offshore.

·     Uczniów i studentów kierunków związanych z morska energetyką wiatrową.

·     Osób posługujących się językiem angielskim przynajmniej na poziomie A2-B1.

Forma: hybrydowa  – zajęcia stacjonarne + online

Liczba zajęć:

30 godzin zajęć (5 tygodni)

Termin:

 Planowany termin pierwszych zajęć: 7 lutego 2023 r.


Informacje organizacyjne:

 • Przed rozpoczęciem kursu językowego zostanie przeprowadzony test poziomujący określający stopień znajomości języka angielskiego.

 • Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie dopracowany w oparciu o zapotrzebowanie uczestników.

 • Moduły stacjonarne będą się odbywać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w sobotę (3 godziny).

 • Moduły online będą prowadzone za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych (po 1,5 godziny).

Cena:

 • 1650,00 zł netto/ 2029,50 zł brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Umiejętności:

 • Gramatyka

 • Słownictwo 

 • Słuchanie

 • Czytanie

 • Komunikacja 

Zakres merytoryczny:

 • Offshore worker: Asking for and giving personal and professional information;

 • The Job: describing your position, practicing ordinal numbers, telling the time, describing daily routines.

 •  Identifying safety equipment: distinguishing safety commands, describing the location of safety equipment.

 •  Emergency! Identifying emergency situations; recognizing emergency procedures; producing accurate commands.

 • Personal equipment & Personal injuries: Describing personal equipment and personal injuries resulting from accidents; describing causes and means of prevention.

 • Weather conditions, wind force, wind direction, sea area forecast.

 • Structure of the offshore wind farm (installation capacity, grid connection) and how a wind turbine works.

 • Characteristics of offshore wind power.

 • Operations and maintenance. 

Lektor:

Julita Stańczewska – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim, tłumaczka specjalistyczna ekonomiczno-prawna w biznesie. Od 10 lat pomaga osobom aktywnym w biznesie w podnoszeniu ich kompetencji językowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szkoliła pracowników firm takich jak: ING Bank Śląski, VECTOR, Canpol, Philips Medical Systems, Vibracoustic. Od 2016 roku prowadzi własne centrum językowe, w którym wraz z zespołem szkoli osoby dorosłe z zakresu Business English, Medical English, Legal English i Technical English.

Wstecz