Egzamin MARLINS

  • Marlins_ATC_logo (2)

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne Marlins®

Potwierdź z nami swoją znajomość branżowego języka!

Marlins English Language Test for Offshore Workers

Egzamin Marlins ®   pozwala operatorom statków i pracownikom przemysłu offshore wykazać, że ich pracownicy niezależnie od narodowości, zostali poddani profesjonalnej ocenie zdolności porozumiewania się w branżowym języku angielskim. Marlins English Language Test for Offshore Workers sprawdza poziom rozumienia ze słuchu, wiedzę gramatyczną, znajomość słownictwa, wymowę oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Cena egzaminu:

  • 250,00 zł netto / 307,50 zł brutto za szt.

ZAPISZ SIĘ

Uwaga:

  • Egzamin potwierdza poziom znajomości języka. Tego egzaminu nie można nie zdać.
  • W ramach wskazanej kwoty oferujemy jednokrotne podejście do egzaminu.
  • Po przeprowadzonym egzaminie zostanie wydany certyfikat.